GUDS VERDEN 
Trosforsvar for ungdomsskolen
 

Lærebokens kapitler er delt inn i følgende syv deler 

Boken er bygget opp rundt 7 hovedpunkter (deler) med til sammen 36 leksjoner (kapitler) som hver inneholder ett hovedtema og 2-3 undertemaer. Noen leksjoner er mer naturfaglige, andre mer Bibelfaglige. Gjennom boken vil også andre elementer tre inn. Fordi vi har med et bibelsk verdensbilde å gjøre vil K’en i KRLE i størst grad gjennomsyre leksjonene. Det er samtidig lagt vekt på at de 7 hovedpunkter gjennom boken alle skal inneholde både KRLE-perspektivet og Naturfagsperspektivet. 

Kjøp læreboken

Kjøp elevboken og lærerveiledningen på SKAPERs nettbutikk.


Nettressurser

Til læreboken hører det også med egne nettressurser. For å komme til ressurssidene gå til www.skaper.no/gudsverden. Eventuelt kan du gå direkte til den bokdelen du ønsker ved å klikke på hoveddelene nedenfor.


 
 

 

DEL 1 - SKAPELSE

Kapittel 1-6

 

DEL 2 - SYNDEFALL

Kapittel 7-11


DEL 3 - STORFLOMMEN

Kapittel 8-17

 

DEL 4 - SPRÅKFORVIRRING

Kapittel 18-22

 

DEL 5 - STEDFORTREDER

Kapittel 23-26

 

DEL 6 - SONING

Kapittel 27-31

 

DEL 7 - SLUTTFØRING

Kapittel 32-36